รับสมัครอบรมในหลักสูตร “ MCOT CEOs of ASEAN” รุ่นที่1

1055767

MCOT News FM 100.5 และ MCOT Academy เปิดรับสมัครอบรมในหลักสูตร
“ MCOT CEOs of ASEAN” รุ่นที่1 เจาะลึก ในประเทศ ASEAN + 3( จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น )
พร้อม! สำหรับการเป็นผู้บริหาร ที่จะนำพาธุรกิจของท่านก้าวไปสู่อาเซียน อย่างสมบูรณ์แบบ

📌 แนวคิดด้านการบริหารบุคลิกภาพและการเจรจาธุรกิจ
โดยคุณ คุณตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ และ คุณภาณุ วงศ์ชะอุ่ม
📌 วิเคราะห์เจาะลึก ทุกมุม ตลาด จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
📌 เสริมเทรนด์ในการทำธุรกิจการค้าในยุคดิจิตอล เพื่อเจาะตลาด ASEAN +3

กับกูรูอาเซียนมือ1 ของไทย ตัวจริง! เสียงจริง ! รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
อ.ทรงฤทธิ์ โพนเงิน ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร คุณกริช อึ้งวิฑูรย์สถิตย์ และ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน อีกหลายท่าน
เริ่มหลักสูตร 21 กุมภาพันธ์ – 8 พฤษภาคม 2567 ( เรียนทุกวันพุธ )
ราคาท่านละ 42,900 บาท
เปิดรับสมัครแล้ว 35 ท่าน เท่านั้น ! โทร และ 094-480-3032 / 094-4803034 และ 02- 2016036