“สมศักดิ์” ตั้ง “ชาญเชาวน์” อดีตปลัดยุติธรรม จับมือหน่วยงานปราบบุหรี่ไฟฟ้า “ห้ามพกพา-สูบ”

“สมศักดิ์” ตั้ง “ชาญเชาวน์” อดีตปลัดยุติธรรม จับมือหน่วยงานปราบบุหรี่ไฟฟ้า “ห้ามพกพา-สูบ”