นายกฯ ถกรับมือสถานการณ์น้ำ เน้นดูแลพื้นที่ท่วมซ้ำซาก พร้อมยกเป็นวาระแห่งชาติ

ja(78)-min

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำ โดยระบุว่า ต้องเตรียมความพร้อมรับมือน้ำทั้งประเทศ และวางแนวทางแก้ไขปัญหาทำให้มีผลกระทบน้อยที่สุด บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปัญหาบางอย่างอาจจะแก้ไขยาก อาจจะดำเนินการในหน่วยงานเดียว แต่ถ้าประสานงานร่วมมือกันประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หลายโครงการมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เช่น โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ โครงการพัฒนา 72 สายน้ำที่ยั่งยืน ตลอดจนการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกินดี

นอกจากนี้ นายเศรษฐา ยังโพสต์ข้อความผ่าน X ระบุว่า ภาครัฐทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่วนผมเองก็ได้ลงพื้นที่ พร้อมทั้งประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ ผมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ นำบทเรียนจากปีที่แล้วมาปรับปรุงการทำงานในปีนี้ เพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำ การดูแลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างเข้มข้น เพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ เคลียร์สิ่งกีดขวางทางน้ำ ตรวจเช็คความแข็งแรงของอาคารชลประทาน คันกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ และเตรียมแผนที่จะดูแลพื้นที่เกษตรกรรม และการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้วยครับ

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก