ชาวเน็ตแห่ชื่นชม โรงเรียน จ.หนองคาย เปลี่ยนชุดลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ให้นักเรียนใส่ชุดกีฬาแทน

ja(79)-min

 

เพจ Our IP PTK – International Program เผยแพร่ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย เรื่องแนวทางการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567

โดยระบุว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเกี่ยวกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งอาจจะประกาศได้ทันในปีการศึกษา 2568 ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้พิจารณากำหนดการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดังนี้

1. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

-นักเรียน : แต่งกายด้วยชุดกีฬาโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีขาว และสวมผ้าผูกคอและหมวก ลูกเสือ เนตรนารี

-ครูผู้กำกับ : แต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีน้ำเงินเข้ม ปักตราลูกเสือโลกที่อกเสื้อด้านซ้าย และมีข้อความ PATHUMTHEP WITTHAYAKARN SCOUTS ด้านหลังเสื้อ กางเกงสุภาพสีดำ รองเท้าหนัง สีดำ หรือรองเท้าผ้าใบสีดำหรือสีขาว สวมผ้าผูกคอและหมวกลูกเสือตามวุฒิทางลูกเสือ

2. กิจกรรมยุวกาชาด

-นักเรียน : แต่งกายด้วยชุดกีฬาโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีขาว ประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดด้านขวา และสวมผ้าผูกคอยุวกาชาด

-ครูผู้นำ : แต่งกายด้วยเสื้อยุวกาชาด กางเกงสุภาพสีดำ รองเท้าหนังหรือคัตชูสีดำ

3. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

-นักเรียน : แต่งกายด้วยชุดกีฬาโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีขาว ประดับเครื่องหมายสมาชิก ผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านขวา และสวมผ้าผูกคอผู้บำเพ็ญประโยชน์

-ครูผู้นำหญิง : แต่งกายด้วยเสื้อผู้บำเพ็ญประโยชน์ กางเกงสุภาพสีดำ ประดับเครื่องหมายสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านซ้าย สวมผ้าผูกคอผู้บำเพ็ญประโยชน์ และรองเท้าคัตชูสีดำ

-ครูผู้นำชาย : แต่งกายด้วยเสื้อผู้บำเพ็ญประโยชน์ กางเกงสุภาพสีดำ รองเท้าหนังสีดำ

ทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ต่างมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมโรงเรียนเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ระบุว่า ควรแต่งแค่นี้ก็พอแล้ว ประหยัดและคล่องตัวเวลาทำกิจกรรม รวมถึงยังบอกอีกว่าถือเป็นการลดภาระในสิ่งที่นอกเหนือความจำเป็นให้ผู้ปกครอง

#ชุดกีฬา #ชุดลูกเสือ #ชุดเนตรนารี #ชุดยุวกาชาด #โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

แท็ก