ทำไมยุคนี้คนถึงมีลูกยาก มีเองแสนลำบาก ต้องเพิ่งคุณหมอช่วยทำลูก?

ทำไมยุคนี้คนถึงมีลูกยาก มีเองแสนลำบาก ต้องเพิ่งคุณหมอช่วยทำลูก?
โดยอนพ.พูนศักดิ์ สุชนวนิช สูตินรีแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 20 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อรวรรณ เผือกไธสง และ ศิริพร กิจประกอบ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก