ตัดเกรดอภิปรายงบ 68 พรรคไหนเด่น-พรรคไหนดับ

ตัดเกรดอภิปรายงบ 68 พรรคไหนเด่น-พรรคไหนดับ
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 21 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก