จับท่าทีการอภิปรายงบ68 “เพื่อไทย-ก้าวไกล” โอกาสกลับมาจับมือสูง

จับท่าทีการอภิปรายงบ68 “เพื่อไทย-ก้าวไกล” โอกาสกลับมาจับมือสูง

ในรายการ “ลับลวงพราง” 22 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุญระดม จิตรดอน และ อัญชลีพร กุสุมภ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก