จับสัญญาณท่าที “ก้าวไกล-เพื่อไทย”

จับสัญญาณท่าที “ก้าวไกล-เพื่อไทย”

ในรายการ “ลับลวงพราง” 22 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุญระดม จิตรดอน และ อัญชลีพร กุสุมภ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก