หนีไม่พ้น? สว.ของใคร… สว.ชุดใหม่ที่คิด… กับ สว.ชุดใหม่ที่ได้

หนีไม่พ้น? สว.ของใคร… สว.ชุดใหม่ที่คิด… กับ สว.ชุดใหม่ที่ได้

ในรายการ “ลับลวงพราง” 22 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุญระดม จิตรดอน และ อัญชลีพร กุสุมภ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก