กม.สมรสเท่าเทียมผ่านชาติแรกในอาเซียน เปลี่ยนอะไรบ้าง?

กม.สมรสเท่าเทียมผ่านชาติแรกในอาเซียน เปลี่ยนอะไรบ้าง?
สัมภาษณ์ คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

ในรายการ “คนในข่าว” 22 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก