เปิดข้อมูลส่วย “แป้ง นาโหนด”

เปิดข้อมูลส่วย “แป้ง นาโหนด”
สัมภาษณ์ ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์

ในรายการ “คนในข่าว” 22 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก