แนวทางการสร้างประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางงานศิลปะร่วมสมัย

แนวทางการสร้างประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางงานศิลปะร่วมสมัย
สัมภาษณ์ คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์ด้านศิลปะและศิลปะการแสดง

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 22 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ณิชชนันทน์ แจ่มดวง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก