เปิดดีล!! เตรียมการบ้าน พบ “แป้ง นาโหนด”

เปิดดีล!! เตรียมการบ้าน พบ “แป้ง นาโหนด”
สัมภาษณ์ ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์

ในรายการ “สน.100.5” 22 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ธวัลกร รัตนมาลา

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก