ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน

ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
โดย อาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระ

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 24มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อนัญพัทธ์ อภิสิทธิ์ยะกุล และ อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก