งานยาก!? กรุยทางบายพาส “บิ๊กโจ๊ก” คืนตำแหน่ง

งานยาก!? กรุยทางบายพาส “บิ๊กโจ๊ก” คืนตำแหน่ง
สัมภาษณ์ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในรายการ “สน.100.5” 22 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ธวัลกร รัตนมาลา

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก