5 ธุรกิจมาแรง ตอบโจทย์ “คนโสด” กำลังซื้อสูง

5 ธุรกิจมาแรง ตอบโจทย์ “คนโสด” กำลังซื้อสูง
โดย คุณวิทวัส ชัยปราณี นักการตลาด

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 24 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ และ สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก