อ่านเกมการเมือง….ปูดแผนสกัด “ก้าวไกล”…แก้ รธน.โละปาร์ตี้ลิสต์ !!!

อ่านเกมการเมือง….ปูดแผนสกัด “ก้าวไกล”…แก้ รธน.โละปาร์ตี้ลิสต์ !!!
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 24 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุติภพ เหงากาญจนากุล และ นงวดี ถนิมมาลย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก