ขยายสิทธิ์ต่างชาติ “เช่าที่ดิน – ถือสิทธิ์คอนโด” กระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือ ???

ขยายสิทธิ์ต่างชาติ “เช่าที่ดิน – ถือสิทธิ์คอนโด” กระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือ ???
สัมภาษณ์ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 24 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุติภพ เหงากาญจนากุล และ นงวดี ถนิมมาลย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก