จับตาโค้งสุดท้ายเลือก สว. …ปมร้อนฮั้ว – ขั้วการเมือง !!!

จับตาโค้งสุดท้ายเลือก สว. …ปมร้อนฮั้ว – ขั้วการเมือง !!!
สัมภาษณ์ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 25 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุติภพ เหงากาญจนากุล และ นงวดี ถนิมมาลย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก