“ฮีลใจ” เพิ่มพลังบวกชีวิต

“ฮีลใจ” เพิ่มพลังบวกชีวิต
สัมภาษณ์ คุณปฐมาภรณ์ ตันจันทร์พงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และเจ้าของช่องTikTok หนึ่งเอง

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 25 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก