ยานฉางเอ๋อ-6 นำตัวอย่าง จาก “ด้านไกลของดวงจันทร์” กลับโลก

wewy (1)-min

สำนักข่าวซินหัว รายงาน องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนรายงานว่า ยานส่งกลับของยานอวกาศฉางเอ๋อ-6 ได้ลงจอดบนพื้นที่ที่กำหนดอย่างแม่นยำในอำเภอซื่อจื่อหวังฉี เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีนในวันอังคาร (25 มิ.ย.) ซึ่งเป็นหมุดหมายความสำเร็จของภารกิจนำตัวอย่างที่เก็บจากด้านไกลของดวงจันทร์กลับมาเป็นครั้งแรกของโลก

ฉางเอ๋อ-6 เป็นหนึ่งในภารกิจอันซับซ้อนและท้าทายที่สุดในความพยายามสำรวจอวกาศของจีน ซึ่งประกอบด้วยยานโคจร ยานส่งกลับ ยานลงจอด และยานพุ่งขึ้น ที่ถูกปล่อยสู่อวกาศเมื่อวันที่ 3 พ.ค. และผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น เปลี่ยนผ่านวงโคจรโลก-ดวงจันทร์ ชะลอตัวใกล้ดวงจันทร์ โคจรรอบดวงจันทร์ และแยกส่วนประกอบยานลงจอด-ยานพุ่งขึ้น และยานโคจร-ยานส่งกลับ

ส่วนประกอบยานลงจอด-ยานพุ่งขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากดาวเทียมเชวี่ยเฉียว-2 ลงจอดบนพื้นที่ที่กำหนดบริเวณแอ่งขั้วใต้-เอตเคน ในด้านไกลของดวงจันทร์เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. และดำเนินงานเก็บรวบรวมตัวอย่าง ต่อจากนั้นยานพุ่งขึ้นทะยานขึ้นจากดวงจันทร์พร้อมตัวอย่างและเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.

ต่อมายานพุ่งขึ้นนัดพบและเทียบท่ากับส่วนประกอบยานโคจร-ยานส่งกลับ และขนย้ายตัวอย่างสู่ยานส่งกลับเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ขณะยานพุ่งขึ้นแยกตัวออกจากส่วนประกอบดังกล่าวและลงจอดบนดวงจันทร์ภายใต้การควบคุมจากภาคพื้นโลกเพื่อหลีกเลี่ยงการกลายเป็นขยะอวกาศ

ส่วนประกอบยานโคจร-ยานส่งกลับ ใช้เวลาอยู่ในวงโคจรรอบดวงจันทร์นาน 13 วัน เพื่อรอจังหวะเดินทางกลับสู่โลก โดยยานส่งกลับแยกตัวจากยานโคจรและขนส่งตัวอย่างกลับสู่โลก หลังจากเสร็จสิ้นการเปลี่ยนผ่านวงโคจรดวงจันทร์-โลก 2 ครั้ง และปรับทิศทางการโคจร 1 ครั้ง

หยางเหว่ย นักวิจัยประจำสถาบันธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน กล่าวว่าภารกิจฉางเอ๋อ-6 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์การสำรวจดวงจันทร์ของมนุษย์ และมีส่วนส่งเสริมการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของดวงจันทร์อย่างครอบคลุมรอบด้านเพิ่มขึ้น

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก