อ่านฉากจบ “เลือก สว.” ….ฝ่ากระแสฮั้ว – ขั้วการเมือง !!!

อ่านฉากจบ “เลือก สว.” ….ฝ่ากระแสฮั้ว – ขั้วการเมือง !!!
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 26 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก