“ภาวะสมองเสื่อม” รู้ก่อนป้องกันได้ไหม?

“ภาวะสมองเสื่อม” รู้ก่อนป้องกันได้ไหม?
สัมภาษณ์ ดร.พญ.อารดา โรจนอุดมศาสตร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 26 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นฤมล อมรปาน และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก