กทม. เตรียมสร้างความร่วมมือกับจีน พัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม-จราจรขนส่ง

wewy-min

วานนี้ (26 มิ.ย. 67) นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ โดยเล็งนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากทั้ง 2 เมือง มาพัฒนางานของกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ และนายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานการต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

สำหรับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงปักกิ่ง จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ PM2.5 ซึ่งผู้แทนกรุงปักกิ่งมีกำหนดเยือนกรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคม ส่วนความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครเซี่ยงไฮ้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจราจร ซึ่งผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้มีกำหนดศึกษาดูงาน ณ สำนักการจราจรและขนส่ง ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน นี้

 

แท็ก