“สมชัย” ยินดี สว.ใหม่ 200 คน แม้จะมาจากการจัดตั้ง-ใช้น้ำ “เงิน”

wewy (2)-min

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความยินดีกับ สว.ใหม่ 200 คน ว่า ยินดีกับ สว.ใหม่ 200 คนทุกท่าน

ไม่ว่าท่านจะมาด้วยวิธีการอย่างไร ด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถส่วนบุคคล ประสบการณ์ในอดีต หรือจากการส่งเสริม การจัดตั้ง หรือจากการใช้น้ำ “เงิน”

ท่านล้วนแล้วแต่ต้องเข้ามารับหน้าที่สำคัญของบ้านเมืองแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นกรองกฎหมาย ให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระ การกำกับตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

และในฐานะท่านจะมีบทบาทสำคัญในด้านนิติบัญญัติ คงต้องฝากท่านดูว่ากติกาของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้ผิดเพี้ยนหรือไม่ ทั้งรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่าง ๆ โดยเฉพาะ พ.ร.ป.การได้มาซึ่ง สว. ที่ท่านผ่านการคัดเลือกมาว่า สร้างความวุ่นวาย มีผลดีผลเสียต่อการเมืองไทยอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไรในการเลือกครั้งต่อไป

ยินดีกับทุกท่านอีกครั้ง และขอให้ท่านทำหน้าที่ที่ได้รับอย่างสมศักดิ์ศรีและไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังครับ

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก