เกาหลีใต้ รับเป็นเรื่องยากยกเว้น K-ETA ให้ไทย ยันระบบมีเสถียรภาพใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทุกประเทศ

ja(101)-min

จากกรณีกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเกาหลี ได้ขอให้กระทรวงยุติธรรม ยกเว้น K-ETA ให้กับนักท่องเที่ยวไทยเป็นการชั่วคราวไปจนถึงปลายปี 2567 หลังถูกปฏิเสธคำขอการเดินทางเข้าเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ระบุว่า ขณะนี้ไม่มีการพิจารณาผ่อนปรนกฎการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย อีกทั้งการยกเว้น K-ETA ถือว่าเป็นไปได้ยาก พร้อมยืนยันว่าใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทุกประเทศ และระบบ K-ETA มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะไม่ขัดขวางความต้องการของนักท่องเที่ยว โดย K-ETA เป็นระบบที่นำมาใช้หลังต้องควบคุมการเข้าเมือง เพื่อป้องกันการอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายตามนโยบายวีซ่าของประเทศเท่านั้น

อย่างไรก็ตามมีรายงานอ้างการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้วันที่ 25 มิ.ย. 67 ว่า คนไทยครองสัดส่วนอันดับ 1 ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย หรือ ผีน้อย โดยช่วงปลายเดือน พ.ค. มีถึง 145,810 คน คิดเป็น 35.1%

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก