ภาวะท้องไม่รู้ตัว มีจริงหรือ สังเกตยังไง?

ภาวะท้องไม่รู้ตัว มีจริงหรือ สังเกตยังไง?
โดย นพ.พูนศักดิ์ สุชนวนิช สูตินรีแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 27 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ศิริพร กิจประกอบ และ ชุษณะ ตันตยานนท์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก