“หมอเหรียญทอง” เรียกร้อง 2 เงื่อนไข แลกยกเลิกการถอนตัวจากประกันสังคม

ja(106)-min

จากกรณี โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ประกาศถอนตัวออกจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากมีการสั่ง ให้โรงพยาบาลรับผิดชอบค่ารักษาของผู้ประกันตนรายหนึ่ง ที่ไปรับการรักษากับนอกสิทธิ พร้อมแนะผู้ประกันตน 1 แสนคน เตรียมย้ายสิทธิไปโรงพยาบาลอื่นนั้น

ล่าสุด พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความระบุถึงข้อเรียกร้องในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนกว่า 1 แสนคน จากกรณีผู้ประกันตนเจ้าเล่ห์และคำวินิจฉัยเฮงซวยโดยคณะกรรมการอุทธรณ์ ประกอบด้วยข้อเรียกร้อง 2 ข้อดังนี้

1.ผู้ประกันตนเจ้าเล่ห์จะต้องขอย้ายสิทธิตนเองออกจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ หรือมิฉะนั้น สำนักงานประกันสังคมจะต้องย้ายผู้ประกันตนเจ้าเล่ห์ออกจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ ไปขึ้นสิทธิกับ รพ.อื่น

2.คณะกรรมการอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ต้องยกเลิกคำวินิจฉัยที่ 235/2567 ลงวันที่ 29 ก.พ.2567 ที่ได้แจ้งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 มีคำสั่งให้ รพ.มงกุฎวัฒนะ รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนเจ้าเล่ห์ จำนวน 80,295.20 บาท ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดบรรทัดฐานผิดๆ ในการบังคับใช้กับ รพ.ทั้งหมดที่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม ไม่เฉพาะแต่ รพ.มงกุฎวัฒนะเท่านั้น

หากผู้มีอำนาจทำได้ตามข้อเรียกร้องทั้ง 2 ข้อ ผมจะออกประกาศยกเลิกการถอนตัวออกจากระบบประกันสังคมทันที ในระหว่างที่ยังไม่มีความชัดเจน หรือจริงใจต่อการแก้ปัญหานี้จากฝ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนยังคงต้องเตรียมการย้ายสิทธิไปยัง รพ.อื่นๆ ก่อนนะครับ

 

แท็ก