บขส. เตือน!! ปชช.ใช้ “รถตู้-มินิบัส” ถูกกฎหมาย สกัดรถเถื่อนวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร

wewy (2)-min

บขส. เตือน!! ประชาชนเลือกใช้บริการ “รถตู้-มินิบัส” ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพิ่มความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุ-สกัดผู้ประกอบการแอบนำรถเถื่อนมาวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ได้รับนโยบายจากนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ บขส. ในฐานะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้, มินิบัส) ที่วิ่งให้บริการในเส้นทางหมวด 2 เส้นทางกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร, หมวด 3 เส้นทางระหว่างจังหวัด และหมวด 4 เส้นทางภายในจังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญากว่า 3,600 คัน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย ยกระดับการให้บริการ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการรถโดยสารที่ถูกกฎหมาย โดยรถตู้และมินิบัส ที่บขส. กำกับดูแลจะมีข้อความ เช่น รถร่วม บขส., หมายเลขข้างรถ และ เส้นทาง ติดอยู่ที่ข้างรถ และ บขส. ได้มีการกำชับให้ผู้ประกอบการตรวจเช็กความพร้อมของรถโดยสาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเดินรถที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำหนด รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบและความปลอดภัยภายในห้องผู้โดยสาร ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ เช่น ระบบเบรก เข็มขัดนิรภัย และ ค้อนทุบกระจก เป็นต้น รวมทั้งจะต้องมีประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจทุกที่นั่ง

ส่วนพนักงานขับรถ ต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ผลตรวจหาสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และในการขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

“ก่อนหน้านี้มีข่าวผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการที่นำรถตู้ผิดกฎหมายมาวิ่งให้บริการ จึงอยากแนะนำให้ประชาชน เลือกใช้รถโดยสารที่ถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันภัยที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางได้” นายอรรถวิท กล่าว

นายอรรถวิท กล่าวด้วยว่า ขอให้ผู้ใช้บริการ ซื้อตั๋วโดยสาร ณ จุดจำหน่ายตั๋วที่กำหนดเท่านั้น เช่น สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) , สถานีขนส่งฯ ปิ่นเกล้า, สถานีขนส่งฯ เอกมัย เป็นต้น หรือ สอบถามข้อมูลกับผู้ประกอบการรถตู้ฯ ได้โดยตรง

 

แท็ก