ถอดบทเรียนเลือก สว. !!! ….ความหวังแก้ระบบเลือกสภาสูง

ถอดบทเรียนเลือก สว. !!! ….ความหวังแก้ระบบเลือกสภาสูง
สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา นิด้า

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 28 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ จิรายุ จับบาง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก