ปัจจัยท้าทายความมั่นคงในอาเซียน?!! EP.7

ปัจจัยท้าทายความมั่นคงในอาเซียน?!! EP.7
โดย อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 29มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ผศ.วีรวรรณ วรรุตม์ และ มุจลินทร์ เพ็ชรรุ่ง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก