“หมอเกศกมล” สว. ที่คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง

“หมอเกศกมล” สว. ที่คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง

ในรายการ “ลับลวงพราง” 29 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุญระดม จิตรดอน และ อัญชลีพร กุสุมภ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก