บทเรียนสำคัญของ “ก้าวไกล” กับการเลือก สว.

บทเรียนสำคัญของ “ก้าวไกล” กับการเลือก สว.

ในรายการ “ลับลวงพราง” 29 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุญระดม จิตรดอน และ อัญชลีพร กุสุมภ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก