ชะตาชีวิต “บิ๊กโจ๊ก” ใน ตร. หลัง มติ ก.ตร. เห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ชะตาชีวิต “บิ๊กโจ๊ก” ใน ตร. หลัง มติ ก.ตร. เห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ในรายการ “ลับลวงพราง” 29 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุญระดม จิตรดอน และ อัญชลีพร กุสุมภ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก