เปิดเบื้องลึก!! เลือก สว.ระดับประเทศ

เปิดเบื้องลึก!! เลือก สว.ระดับประเทศ
สัมภาษณ์ คุณอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และว่าที่สว.

ในรายการ “คนในข่าว” 29 มิ.ย.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ บุษกร อังคณิต

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก