กอช. จับมือ สปสช. ชวนออม ลุ้นหวยเกษียณ มีเงินใช้บั้นปลายชีวิต

กอช. จับมือ สปสช. ชวนออม ลุ้นหวยเกษียณ มีเงินใช้บั้นปลายชีวิต
สัมภาษณ์ คุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 29 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย พจนารถ ธนะธนากุล และ สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก