ห่วงร้านอาหารปิดตัวพุ่งหลังกำลังซื้อลด

ห่วงร้านอาหารปิดตัวพุ่งหลังกำลังซื้อลด
สัมภาษณ์ คุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 30 มิ.ย. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ ศุภชาติ ศุภเมธี

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก