ปัจจัยท้าทายความมั่นคงในอาเซียน?!! EP.8

ปัจจัยท้าทายความมั่นคงในอาเซียน?!! EP.8
โดย อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 30มิ.ย. ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ผศ.วีรวรรณ วรรุตม์ และ วิรัช ศรีพงษ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก