อวสาน Robinhood แพลตฟอร์มดีลิเวอรี่สัญชาติไทย

อวสาน Robinhood แพลตฟอร์มดีลิเวอรี่สัญชาติไทย
โดย คุณวิทวัส ชัยปราณี นักการตลาด

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 1 ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ และ วันดี วรรณเมธางกูร

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก