ผลเลือกตั้ง “ปทุมฯ” ….สะท้อนการเมืองใหญ่

ผลเลือกตั้ง “ปทุมฯ” ….สะท้อนการเมืองใหญ่
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 1 ก.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ จิรายุ จับบาง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก