“คาร์บอมบ์” ครั้งแรกปี 67 ….เตือนการก่อเหตุกลับมาแรง

“คาร์บอมบ์” ครั้งแรกปี 67 ….เตือนการก่อเหตุกลับมาแรง
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 1 ก.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ จิรายุ จับบาง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก