รู้ไว้ ใช่ว่า “มะเร็งรังไข่” ในสุภาพสตรี

รู้ไว้ ใช่ว่า “มะเร็งรังไข่” ในสุภาพสตรี
สัมภาษณ์ พญ.วรางคณา โกละกะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 1 ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นฤมล อมรปาน และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก