เริ่มแล้ว! เวทีรับฟังความเห็น เปิดคุณสมบัติ-การสรรหา ป.ป.ช.

wewy (1)-min

เริ่มแล้ว! ป.ป.ช.จัดโครงการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญ 2560

ป.ป.ช.จัดโครงการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ 1 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยมี นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 นายมานิตย์ จุมปา รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ นายพริษ วัชรสินธุ สส.พรรคก้าวไกล ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สำหรับคุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ผู้ร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เช่น เรื่องวุฒิการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องตรงสาย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำกัดอายุการสมัครที่น้อยลง เพื่อให้ได้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน ความหลากหลายด้านอาชีพ ค่าตอบแทนที่ควรจูงใจผู้สมัคร เนื่องจากภาระงานค่อนข้างหนัก และมีความรับผิดชอบสูง

ทั้งนี้ควรเปิดกว้างให้มีการแข่งขันมากขึ้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ควรเป็นองค์กรอิสระที่มีความยึดโยงกับประชาชน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ไม่ว่าฝ่ายไหนจะมาเป็นรัฐบาล ก็จะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้น ให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม

 

แท็ก