เลขาฯ ป.ป.ช. โยนกระทรวงมหาดไทยตอบ “ลุงชาญ” ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ส่วนเรื่องคดีอยู่ระหว่างการสืบพยาน

ja(123)-min

นาย นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึง คดีค้างเก่าของ นายชาญ พวงเพ็ชร์ ผู้ชนะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการประทับรับฟ้องไว้ จะทำให้นายชาญ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เมื่อเข้ารับตำแหน่ง ว่า ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสืบพยาน หากตามหลักกฎหมายอาญาทุจริต เมื่อมีการประทับรับฟ้องไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพียงแต่กฎหมายไม่ได้ระบุว่าใครต้องเป็นผู้แจ้งเรื่องดังกล่าว ดังนั้นตามหลักปฏิบัติ ป.ป.ช.จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่า เรื่องนี้จะมีการชี้มูลความผิด

ส่วนใน กรณีที่มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ แล้วได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง เรื่องนี้ก็จะมีคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีการหารือกับกระทรวงมหาดไทย ที่มีการหารือในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง หากหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว แต่ได้มีการดำรงตำแหน่งใหม่ จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยหรือไม่ ก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ว่า สามารถทำได้หรือไม่ ส่วนนายชาญจะมีคดีอื่นอีกหรือไม่นั้น ขอเวลา ป.ป.ช.ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก