ป.ป.ช. ยกระดับการสรรหา คกก. เพื่อความเป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริง

wewy (4)-min

“นิวัติไชย” เผย ป.ป.ช.พร้อมยกระดับมาตรฐานการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อความเป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริง สุจริต โปร่งใส

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงการจัดโครงการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ว่า ที่ผ่านมา ป.ป.ช.มีการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่เสมอ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 พ.ศ.2550 และฉบับปัจจุบัน คือ พ.ศ.2560 โดยเฉพาะกรณีการสรรหาคณะกรรมการองค์กรอิสระ ซึ่งผู้แทนที่ได้มาผ่านการคัดสรรหลายกระบวนการ เช่น ผู้แทนทางด้านศาล ผู้แทนจากองค์กรอิสระ ทั้งนี้ ยอมรับว่า การสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นเรื่องยาก บางตำแหน่งว่างเว้นมา 2 ปี แต่ยังหาผู้มาแทนที่ไม่ได้ จึงเกิดคำถามและเป็นที่มาของการเสวนาในวันนี้ เพื่อตกผลึก และหาข้อเสนอแนะร่วมกันจากหลายภาคส่วน หากจะมีการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกระบวนการสรรหาคณะกรรมการองค์กรอิสระ ซึ่งจากการเสวนาในวันนี้ก็ได้เห็นข้อมูลที่หลากหลาย ป.ป.ช.จะรับฟัง พร้อมสรุปเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และพิจารณาขั้นตอนให้เหมาะสมต่อไป พร้อมยกระดับมาตรฐานของบุคคลผู้ที่จะมาทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นคณะกรรมการองค์กรอิสระที่แท้จริง มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก