ทำความรู้จัก “นวดไทย” มีอะไรบ้าง?

ทำความรู้จัก “นวดไทย” มีอะไรบ้าง?
สัมภาษณ์ อ.นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์ แพทย์แผนไทยชำนาญการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 2 ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก