เอเชียจะเป็นอย่างไร หาก “ทรัมป์” นั่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อีกครั้ง?

เอเชียจะเป็นอย่างไร หาก “ทรัมป์” นั่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อีกครั้ง?
โดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม Executive Director of the ASEAN Foundation

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 3ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุชาติ ชวางกูร และ วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก