“หมอยง” ชี้ โควิดจะพีกสุดช่วง ส.ค. แต่ความรุนแรงไม่เพิ่มแค่ระบาดตามฤดูกาล

ja(126)-min

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์โควิด-19 โดยระบุว่า

แนวโน้มการระบาดของโควิด-19 เป็นไปตามฤดูกาล มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะมีจุดสูงสุดราวเดือนสิงหาคม และจะลดลงในเดือนกันยายนถึงตุลาคม โดยความรุนแรงของโรคเห็นได้จากอัตราการเสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ จะลดลงอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าโรคมีความรุนแรงลดลง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงและเปราะบาง สายพันธุ์ไวรัสถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนจาก JN.1 มาเป็น KP.2 และ KP.3 ความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้น มีแต่จะลดลง การระบาดตามฤดูกาล จะเป็นเช่นนี้ในปีต่อๆ ไป

 

แท็ก