จีนเดินเครื่อง “บ่อน้ำมันนอกชายฝั่ง” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรอบด้านแห่งแรก

wewy (5)-min

สำนักข่าวซินหัว รายงาน บริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติจีน (CNOOC) รายงานการเริ่มต้นดำเนินงานของโครงการพัฒนากลุ่มบ่อน้ำมันนอกชายฝั่งในอ่าวเป่ยปู้ทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันจันทร์ (1 ก.ค.) โดยกลุ่มบ่อน้ำมันนี้ถือเป็นบ่อน้ำมันนอกชายฝั่งที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านแห่งแรกของจีน

รายงานระบุว่าความลึกเฉลี่ยของระดับน้ำในกลุ่มบ่อน้ำมันนี้อยู่ที่ราว 28 เมตร โดยแผนการพัฒนาคือขุดเจาะและดำเนินงานบ่อน้ำมัน 43 บ่อ ซึ่งแบ่งเป็นบ่อผลิต 28 บ่อ และบ่ออัดน้ำ 15 บ่อ คาดว่าจะมีการผลิตสูงสุดราว 18,100 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2026

อนึ่ง กลุ่มบ่อน้ำมันนี้มีสถานีแปรรูปน้ำมันดิบ สถานีก๊าซธรรมชาติเหลว สถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานีบำบัดน้ำเสียจากการผลิต สถานีย่อย และสถานีฐาน 5G

กระบวนการผลิตของบ่อน้ำมันจะผลิตน้ำและก๊าซธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการผลิต ส่วนสถานีบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตจะปล่อยก๊าซและมลพิษเป็นศูนย์ ขณะอุปกรณ์แปรรูปก๊าซธรรมชาติเชิงบูรณาการและถังกักเก็บสามารถแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเป็นของเหลว ช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบ่อน้ำมันนี้จะสามารถประหยัดถ่านหินมาตรฐาน 20,000 ตัน และลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 44,000 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่าการกักเก็บคาร์บอนรายปีของป่าไม้ขนาดราว 5,800 เฮกตาร์ (ราว 36,250 ไร่) และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรมพลังงานของจีน

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก