สัญญาณบวก ! ปลดล็อกห้ามขายเหล้าบ่าย 2

สัญญาณบวก ! ปลดล็อกห้ามขายเหล้าบ่าย 2
สัมภาษณ์ คุณสรเทพ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 3 ก.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก